Chinese geneeskunde

 

De principes van de Traditionele Chinese Geneeskunde gaan terug tot de begrippen uit de oude Chinese natuurfilosofie.

Deze filosofie is gebaseerd op het begrip "Qi" (spreek uit als 'Tsjie'). Het woord Qi wordt meestal vertaald als universele levensenergie, levenskracht, vitale energie, of gewoonweg als energie.

In de Oosterse geneeskundige visie staan alle levensfuncties op lichamelijk – fysiologisch, emotioneel, psychisch en spiritueel niveau in relatie met ‘Qi’. Een vrije onbelemmerde circulatie van Qi resulteert in een goede gezondheid. Verstoring van deze circulatie door o.a. stress, externe invloeden en uitputting is binnen deze visie de oorzaak van ziektesymptomen.

Ziekte wordt beschouwd als een verstoring van het energetische evenwicht van de mens.

Deze verstoring kan zich zowel op lichamelijk, psychisch als emotioneel niveau manifesteren.

Dit komt tot uiting in meer of minder ernstige klachten. In die gevallen waarin het lichaam niet in staat is het evenwicht zelfstandig te herstellen, kan Traditionele Chinese Geneeskunde uitkomst bieden.

 

De Chinese Geneeskunde heeft reeds duizenden jaren ontwikkeling achter de rug.

Ook nu nog worden bestaande denkbeelden en werkwijzen steeds verder aangevuld en geïntegreerd met nieuwe, meer moderne bevindingen en technieken. Traditionele Chinese Geneeskunde omvat hiermee een compleet op de moderne mens afgestemd geneeskundig systeem.

Via dit systeem kunnen diagnoses worden gesteld, ziektes worden genezen en klachten worden verminderd of gestabiliseerd.

 

 

Holistische Visie

 

De Chinese zienswijze benadert de mens anders dan de Westerse Geneeskunde.

Ze stelt niet de "ziekte" centraal, maar "de zieke mens in zijn omgeving". In het westen waar de Traditionele Chinese Geneeskunde een steeds grotere plaats inneemt, wint de gedachte dat het lichaam, de geest en de omgeving van de mens niet los te zien zijn van elkaar, steeds meer terrein.

Deze holistische visie biedt de mogelijkheid tot een totaalbenadering.

 

 

Diagnose

 

De Chinese Geneeskunde heeft één van de meest verfijnde diagnostische technieken ter wereld.

Door het voelen van de pols en buik (hara in het Japans),  het bekijken van de tong en een uitgebreide intake, kan het patroon waarbinnen de ziekte of klacht zich manifesteert, worden onderscheiden.

Daardoor kunnen zowel de gevolgen als de onderliggende oorzaken worden bestreden.

Tevens kan de vatbaarheid van een patiënt voor bepaalde ziektebeelden worden vastgesteld zodat er preventief kan worden gehandeld.

Shiatsu Eibergen

Lariksweg 6

7151 XW Eibergen

email: info@shiatsueibergen.nl

tel: 06 5329 2010